Všechno zvládne “pravý” kouzelník pro děti

Každé dítě potřebuje být neustále v procesu kulturně výchovného působení. Jedině tak je spoluvytvářena hodnotová orientace a formování morálních a etických postojů, které se projeví v budoucnu, zejména v dospělém věku. Dalo by se vlastně s jistotou říci, že kvalitní estetická výchova a kvalitní estetické působení by mělo být součástí celoživotní výchovy každého člověka. A proto je důležité začínat esteticky působit na děti již v jejich útlém věku. Dětem je tedy čas od času – a čím častěji, tím lépe – dopřávat inteligentní zábavu, přesně takovou, kterou jim dokáže přinést interaktivní vystoupení Magic Kellmana.

Intenzivní vzájemná spolupráce všech zúčastněných

Malí diváci a posluchači, zejména školkaři a ti mladšího školního věku, nedokáží dlouho udržet pozornost jenom pouhým sledováním. Potřebují být sami aktivní, potřebují mít příležitost spolupracovat. A právě o tom je interaktivní vystoupení, které žáčky nejen vtáhne do děje, do čar a kouzel, ale také je vyzve k účasti na nich. Proto neotálejte a pozvěte i vy do vaší školky či školy vynikajícího kouzelníka pro děti.