Pojmenování lákající turisty

Houska nabízí turistům nespočet podivných přívlastků odkazující na její údajně pekelný původ. Brána, kámen, studna. Velice známý je právě ďáblův kámen, který dostal název podle čerta nesoucího lakomého sedláka, který si u tohoto kamene odpočinul, aby nabral sílu k další cestě. Dokonce tu prý po něm zůstala památka v podobě otisku kopyta a řetězu.

Čertova studna

Máchovo jezero nedostatkem vody netrpí. Ovšem na Housce je o ni nouzi a nikdo neví, kam se záhadně vytrácí. Jenže proč tomu tak je a kdo je na vině? Spousta lidí si vysvětluje její nedostatek přítomností domnělého čerta, který se prý usadil v hradní studni a zahradil všechny prameny směřující k hradu. Ovšem dokázáno to není a každý si může jen domýšlet, jak to může být.