Joalis – správná cesta ke zdraví

Joalis – správná cesta ke zdraví

to je řízený a kontrolovaný proces vnitřní očisty těla. Unikátní informační preparáty Joalis jsou v podstatě jakýmsi antivirovým programem, který vyhledává v buňkách vadné viry a likviduje je.

Joalis – přírodní informační preparáty

Antivirový program zná většina z nás jako ochranu svého počítače. Antivirový program v jiné podobě může představovat rovněž ochranu našeho organizmu. Na takovém principu fungují detoxikační preparáty Joalis, jež si kladou za cíl vnitřní očistu těla i mysli. Očistu od nejrůznějších jedů, které se v našem organizmu ukládají vlivem lidské činnosti spojené s rozvojem moderní civilizace a jsou příčinou většiny našich zdravotních potíží. Řízenou a kontrolovanou detoxikací se tyto jedy z těla postupně odstraní a tím zmizí i zdravotní problémy.